Wipro Technologies

Indústria / Rol: IT

On-Site Coordinator
Octubre 2006 - Maig 2007 (Sant Cugat del Vallès)

Wipro Technologies
Coordinació Bangalore, India (Wipro) <-> Sant Cugat del Vallès (Hewlett Packard) del desenvolupament d’un software-driver per a impressores de gran format. Documentació d´errors del software tant per a nous productes (R&D) com per a productes del camp (customer support) en un Issue Tracking System (Remedy). Videoconferències amb equip de India i de Sant Cugat. Establiment de prioritats amb client (Hewlett Packard). Reproducció de problemes i test de solucions.Validació de solucions. Suport a enginyeria.

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps