Mar02

SnoreWare és el futur

Monday, 02 March 2015 Categories Google Cloud, 2010 - 2015

Captura, anàlisi i mostra de dades a llocs remots

SnoreWare és el futur
El Març del 2105 el projecte Snorek Sleepwatcher passa a ser "SnoreWare, Sleep Data Analysis" després de la reorientació del projecte inicial. SnoreWare captura les dades de l'usuari gràcies als Wearables conectats a un telèfon mòbil i al seu micròfon i les emmagatzema al Cloud gràcies a un Backend per aplicacions mòbils desenvolupat específicament per a l'aplicació, on els serveis computacionals de la plataforma els analitzen i extreuen conclusions.
Els resultats es retornen a l'aplicació mòbil gràcies als "Google Endpoints" per a executar accions sobre l'usuari i al mateix temps es submnistren a un "Frontend" per a que remòtament un especialista mèdic les pugui analitzar.
Més informació sobre el projecte.

Read more news

Android to Android push notifications

Android to Android push notifications

New SnoreWare Android platform

New SnoreWare Android platform

Snorek running on SnoreWare

Snorek running on SnoreWare

Snore Partner: two modes for two user types

Snore Partner: two modes for two user types

New snore detection applications

New snore detection applications

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps