Nov02

Organic Ads

Monday, 02 November 2009 Categories SEO i SEM, Joomla, 2010 - 2015

Més visites al teu Website i més possibles nous clients

Organic Ads
"Organic Ads" és el projecte empresarial que vaig iniciar a Berlín el 2010. Inicialment es tractava d'una empresa de creació de pàgines Web (amb nom "Softwarempresa") i posteriorment es va especialitzar en "Organic Ads".

"Organic Ads" va nèixer com a alternativa als "Google Ads" de Google. Gràcies a la optimització continuada dels Websites, aquests apareixen més sovint (que si no estaven optimitzats) a les recerques de possibles compradors.

Quan busquem informació amb Google, aquest cercador ens mostra una llista d'enllaços que al seu criteri més s'ajusten al que interessa a l'usuari. "Organic Ads" aconsegueix posicionar un Website de tal manera que rebi més visites poden així aconseguir nous clients sense pagar publicitat a Google.

Es tracta per tant d'una alternativa als "Google Ads" sense un cost per click, sinó un cost mensual d'optimització.
L'empresa ofereix desenvolupament de prescències web i de configuració del Gestor de Continguts Joomla a mida. L'experiència adquirida amb la optimització permet oferir Websites molt ben posicinats, tractant-se d'un dels aventatges de contractar a l'empresa, però no d'un producte que actualment s'estigui comercialitzant. Els motius pels que Organic Ads va deixar d'oferir els productes d'optimització no diversos i seràn tractats posteriorment amb profunditat.

Read more news

Android to Android push notifications

Android to Android push notifications

New SnoreWare Android platform

New SnoreWare Android platform

Snorek running on SnoreWare

Snorek running on SnoreWare

Snore Partner: two modes for two user types

Snore Partner: two modes for two user types

New snore detection applications

New snore detection applications

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps