Mar18

SleepApp Frontend (Snorek Sleepwatcher)

Frontend

FrontEnd showing results stored by a Mobile Application on the Mobile Backend

SleepApp Frontend (Snorek Sleepwatcher)
Aquest FrontEnd és part de SleepApp per a monitoritzar els resultats capturats a través del microfon de la Android App i dels sensors d'un rellotge SmartWatch. El seu nom inicial va ser "Snorek Sleepwatcher".
L'objectiu d'aquest FrontEnd és poder observar remotament el dormir o en altres paraules, "el comportament" del nostre usuari. D'aquesta manera es podria fer un anàlisi del son d'un usuari sense la necessitat de passar una nit a un laboratori de la son.
Aquest FrontEnd té també una altra funció, i aquesta és que l'usuari pugui observar els seus resultats el dia després. L'objectiu del FrontEnd és per tant doble. Per una banda l'observació en gairebé temps real del dormir de l'usuari (latències de 2 segons amb una bona conexió a Internet) i per l'altre, l'observació dels resultats posterior al dormir per part del mateix usuari o d'un metge de la son.

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps