May23

Google Developers Startup Pack

Friday, 23 May 2014 Escrit per Marc Farssac Busquets Categories Enterprise, 2014, Google Cloud, 2010 - 2015

  • Translation status: 40%

Google Developers Startup Pack
(Berlín, Maig del 2014) Quan Snorek volia passar de ser una App per Android a una aplicació mèdica amb emmagatzemament, processament i subministrament de dades al Cloud es va preferir a Google per davant d'altres alternatives (com Amazon Web Service o Azurre de Microsoft).

La nostra proposta va passar un procés de sel.lecció i ser recolzada amb $20.000, oferta formativa gratuïta, informació pels membres del programa i accés directe als enginyers de Google.
Gràcies al suport de Google vem desenvolupar una solució mòbil amb enregistrament de dades al Google Cloud. Per una banda els Backends per les aplicacins mòbils, és a dir, que tots els usuaris de la aplicació SleepApp poguéssin emmagatzemar les seves dades en qualsevol moment. La nostra App detecta i processa els sons ambientals per a aillar el sons dels roncs. Es tracta per tant d'una gran quantitat de dades durant un llarg periode de temps. A més, els usuaris poden dormir en qualsevol part del món i requerir potència al Cloud per enregistrar les seves dades. Gràcies al Google Cloud la infrastructura estava assegurada i els recursos es dimensionen en funció dels usuaris.

Per altra banda hem desenvolupat també un Backend per al nostre FrontEnd fet en GWT (Ajax i XML Asíncron). Es tracta d'un Website que quan l'usuari s'hi valida mostra les dades que aquell usuari està enregistrant (si ho està fent) o les que ja té enregistrades. Aquesta part del projecte es recolza en la mateixa App Engine de Google que per una banda rep conexions de dispositius mòbils i enregistra les dades al DataStore i per altre rep conexions dels FrontEnds, valida els usuaris i si hi ha dades en temps reals, els hi envia.

El tercer mòdul es el FrontEnd pròpiament dit. Com ja hem comentat, aquest està fet en GWT (Google Web Toolkit) un Framework que a més de tenir components gràfics dinàmics i reusables, compta amb suport per a les APIs de Google a més de permetre la integració amb la App Engine de Google. El resultat es pot veure en els vídeos corresponents del projecte SnoreWare en l'apartat de projectes d'aquest Website.

Read more news

Android to Android push notifications

Android to Android push notifications

New SnoreWare Android platform

New SnoreWare Android platform

Snorek running on SnoreWare

Snorek running on SnoreWare

Snore Partner: two modes for two user types

Snore Partner: two modes for two user types

New snore detection applications

New snore detection applications

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps