Marc Farssac Busquets

Marc Farssac Busquets

Enginyer amb mentalitat emprenedora a qui agrada enfrontar-se amb reptes tecnològics, adquirint els coneixements necessàris per a resoldre'ls. Innovador fent servir les darreres tecnologíes en R&D per a convertir oportunitats en solucions creatives i pioneres. Flexible, orientat a resultats sensible amb els costos i primant la qualitat. Tractor en condicions adverses.

Read more news

Android to Android push notifications

Android to Android push notifications

New SnoreWare Android platform

New SnoreWare Android platform

Snorek running on SnoreWare

Snorek running on SnoreWare

Snore Partner: two modes for two user types

Snore Partner: two modes for two user types

New snore detection applications

New snore detection applications

Search this Website

Sponsors

  • Available space for sponsors

Android Apps