• Übersetzung: 25%

Planung, Koordination und Abwicklung von Projekten

Erarbeitung von Problemlösungen, Qualitäts-, Termin- und Kostenverfolgung.


 • Fase 1:Oferta i planificació

  Fase 1:
  Oferta i planificació

  Després d'entendre els vostres requeriments us oferirem un pressupost recolzat per un pla de projecte que el faci possible. S'acorden les dates d'entrega i comença el desenvolupament.

 • Fase 2:Prototipus

  Fase 2:
  Prototipus

  Desenvolupament d'un MockUp i d'una App/Web preliminar. En funció del projecte es poden establir varies fases de prototiptage en les que s'integra paulatinament totes les prestacions de la App. Cada prototipus és més complert que els anteriors i s'acosta més al producte final.

 • Fase 3:Producte final (App o Web)

  Fase 3:
  Producte final (App o Web)

  Finalització del desenvolupament. Test i validació del producte i en diferents dispositius mòbils. Entrega de la versió 1.00 del projecte. Aquesta fase es pot anar repetint amb noves funcionalitats al llarg del cicle de vida del projecte

Suchen innerhalb der Webseite

Mit der Unterstützung von

Android Apps