Toll Collect

Indústria / Rol: IT

Deployment and Rollout Manager
Jul 2012 - Feb 2013 (Berlín, Alemanya)

Toll Collect
Documentació del pla d’instal.lació minut a minut de la plataforma de software del sistema de peatges per al transport de mercaderies alemany (Rollout de 60 hores de durada cada sis mesos). Actualització del pla de test i seguiment dels resultats amb els departaments involucrats. Documentació de versions i releases de software així com dels temps d’instal.lació i dependències entre mòduls. Manteniment d’un calendari i disponibilitat de les plataformes per a fer els tests. Comunicació del progrés durant el rollout

Cercar en l'Espai Web

Patrocinadors

    Espai disponible

Android Apps