Taxi App Demo

Push notifications

Un cas particular en el que les notificacions s'envien entre dos dispositius mòbils

Es tracta d'una aplicació mòbil que comparteix informació amb un servidor oferint constantment informació externa al telèfon mòbil. En particular, passatgers i taxistes fan saber a l'altre si necessiten fer un desplaçament o si estan disponibles per a realitzar-lo. La utilització de les notificacions facilita la comunicació permetent que els usuaris s'assabentin de les intencions de l'altre quan les vegin en el seu terminar mòbil.

Cercar en l'Espai Web

Android Apps