SnoreWare és un projecte StartUp en el que treballem paral.lelment, que ens permet mantenir-nos al dia i en el que implementem les darreres tendències tecnològiques

English video

Sleep disorder

English video

Sleep Apnea

English video

Sleep stages

SnoreWare AD, Apnea detector

SnoreWare

L'evolució d'Snorek i SleepApp en una aplicació de medicina mòbil

SnoreWare AD, Apnea detector
SnoreWare AD és l'evolució natural d'SleepApp Full i enregistra al Cloud les dades tant dels roncs com dels wearables annexats per al seu anàlisi i extracció de conclusions.SnoreWare AD caracteritza a de cada usuari per amb dades posterior poder fer prediccions. Per exemple, si es pot caracteritzar els roncs que a continuació produeixen un "silenci llarg", podem pensar que es tracta d'una Apnea de la son. Si en ocasions futures podem comparar el so dels roncs amb aquells que van produir un "silenci llarg" podriem pensar que estem a punt de patir una Apnea i avisar a l'usuari abans de que aquesta tingui lloc. Les dificultats en aquesta aproximació son múltiples. Per una banda els tècnics, és a dir el reconeixement i caracterització dels sons i per l'altre les consideracions en matèria de protecció de dades. A més a més cal dotar al sistema de credibilitat científica i recolzar-lo amb validacions clíniques. Es tracta d'un sistema innovador que utilitza dades dels usuaris de tot el món (BigData) per extreure'n conclusions particulars i conjuntes. Part de la complexitat recau en el processat digital de la senyal per al reconeixement dels "roncs", silencis, parla, sorolls del carrer i tot plegat modelar-ho per a independentment de l'usuari i de la seva condició poder extreure conclusions. No oblidem que el canvi d'habitació, de telèfon mòbil, de posició, de salut (respiratòria) i molts altres factors influeixen els sons produits i son susceptibles d'impactar els resulats i conclusions. Tot un repte.

Cercar en l'Espai Web

Android Apps