Indústria Mèdica

R&D, suport als hospitals i certificació de nous productes

Indústria Mèdica
Anys després de conèixer el dia a dia d'hospitals i operadors d'equips d'electromedicina vaig liderar el projecte d'ampliació d'un artroscopi OEM a Berlín. Més tard emprenia un projecte de salut mòbil (StartUp) que rebia premis de Samsung (2014) i recolzament de Google (2015)

Elscint

Abril 1995 - Abril 1996
Field Service Engineer

Elscint
Instal.lació i reparació de tomògrafs computeritzats

SnoreWare

Desembre 2014 - Avui (Berlín, Alemanya)
Contactes mèdics. Busqueda finançament. Creació equip.

SnoreWare
Android App de detecció i predicció d'apnees de la son al Google Cloud.

Sleep App

Febrer 2014 - Desembre 2014 (Berlín, Alemanya)
Programació Android / Java 7 / GWT

Sleep App
Roll-over de Snorek, App Mòbil amb FrontEnd per visualitzar dades

W.O.M

Agost 2013 - Febrer 2014 (Berlín, Alemanya)
Projekt Leiter

W.O.M
Ampliació artros- còpi. Control remot. Pla, oferta, execució i certificació

Cercar en l'Espai Web

Patrocinadors

    Espai disponible

Android Apps