SnoreWare

Sleep Data Analysis

SnoreWare
SnoreWare ès l'evolució d'Snorek i d'SleepApp. Està dissenyada per emmagatzemar dades de l'usuari i els seus wearables al Cloud i analitzar-les. Amb informació actual i passada intentarà predir si els roncs condueixen a una apnea de la son. En aquest cas, avisarà l'usuari.

SnoreWare AD, Apnea detector

SnoreWare AD, Apnea detector
Projecte congelat.

Cercar en l'Espai Web

Patrocinadors

    Espai disponible

Android Apps