Sleep App

Indústria / Rol: Product Engineer, Software Developer, Indústria Mòbil, Cap de projecte, Indústria Mèdica, Emprenedoria

Programació Android / Java 7 / GWT
Febrer 2014 - Desembre 2014 (Berlín, Alemanya)

Sleep App
Snorek requeria una nova UX/UI i més prestacions així com poder analitzar dades remotament al Google Cloud. SleepApp va ser el primer prototipus que permetia emmagatzemar dades de l'usuari en el seu compte de Google mitjançant seguretat Oauth2.
El següent vídeo mostra el funcionament de l'aplicació enllaçada amb un SmartPhone Samsung Live Gear (Android Wear) que a la vegada puja les dades al Backend (Google App Engine del PaaS Google Cloud) i les mostra gairebé en temps real en un un Frontend que actualitza gràfiques fetes amb GWT (Google Web Toolkit) un cop per segon.

Explicació del vídeo

El telèfon mòbil, comunicat amb un SmartWatch a través d'un enllaç Bluetooht escolta els sons a través del seu micròfon, identifica els roncs i avisa a l'usuari a través de la vibració del SmartWatch. Al mateix temps transmet les dades al Google Cloud on un Backend dimensionat per acceptar tantes connexions com usuaris processa les dades i facilita que un FrontEnd mostri les gràfiques actualitzades de l'usuari un cop per segon (al client que es conecti amb el mateix usuari)

Més noticies

Millor detecció de roncs

Millor detecció de roncs

Notificacions push d'Android a Android

Notificacions push d'Android a Android

Nova plataforma SnoreWare

Nova plataforma SnoreWare

Snore Partner: App per dos tipus d'usuaris

Snore Partner: App per dos tipus d'usuaris

Nova versió d'Snorek basada en SnoreWare

Nova versió d'Snorek basada en SnoreWare

Cercar en l'Espai Web

Patrocinadors

    Espai disponible

Android Apps