Ago17

Nova versió d'Snorek basada en SnoreWare

Dimecres, 17 Agost 2016 Escrit per Marc Farssac Categories Google Cloud, Mobile App, 2016, Tecnología, Noticies

Millor detecció i prestacions: Snorek FREE 2.00

Nova versió d'Snorek basada en SnoreWare
L'objectiu d'Snorek 2.00 FREE és el de subministrar el màxim d'informació dels roncs a l'usuari fent servir només el telèfon mòbil (i el seu micròfon) per a que aquest pugui configurar avisos que el facin parar de roncar en les circumstàncies que ell mateix determini i que millor s'adaptin al seu tipus de son i ronc

Snorek 2.00 pertany a la nova generació de productes Snorek basada en la nova plataforma SnoreWare, amb una nova Snore Detection Engine a més de múltiples mètriques adicionals, gràfiques i oportunitats de negoci recolzades en productes digitals i subscripcions gestionats des del mateix telèfon i del Google Play Store. Tot en una sola App.

Snorek 2.00 FREE inclou gràfiques per a més de 24 paràmetres monitoritzats durant les vuit hores de la nit. A més a més de la detecció ronc-a-ronc emmagatzema el temps entre roncs (per a determinar la velocitat d'inspiració i expiració de la respiració) i el so de cada ronc.
Snorek FREE mostra tots aquests paràmetres en diferents gràfiques. Per una banda hi ha gràfiques que contemplen les vuit hores de la nit, afegint una dada cada quinze minuts. Les gràfiques de les vuit hores de la nit ens mostren una corba amb el nostre perfil de ronc formada pels 32 punts de les vuit hores.

Les dades també es presenten minut a minut, de manera que podem saber en cada instant de la nit el número de vegades que hem roncat. De la mateixa manera el so dels nostres roncs es pot veure tant en les gràfiques minut a minut com en un conjunt de gràfiques que en mostra les dades per a cada ronc.
Snorek FREE té la informació distribuida en subscripcions. La subscripció de detecció de roncs és gratuita mentres que les altres son de pagament.

Les subscripcions que la App inclou son:

- Detecció de roncs
- Detecció dels cicles dels roncs
- Detecció del nivell del so dels roncs
- Duració de la inspiració / expiració del so dels roncs


Dues subscripcions més s'encarreguen d'avisar-nos en les circumstàncies que nosaltres establim. Hi ha avisos dels roncs que podem configurar de múltiples maneres en fucnó de les subscripcions que haguem agafat. Els avisos es fan tant al telèfon mòbil com en dispositius wearables després d'haver-se subscrip a alguna de les dues subscripcions següents:

- Avisos de roncs per a dispositius mòbils
- Avisos de roncs per a dispositius Wearables

Les subscripcions es poden agafar des d'una nit fins a anys. El cost és per totes elles el mateix i es factura per setmanes, si bé es poden cancel.lar en tot moment.

Cercar en l'Espai Web

Android Apps