Mar03

Sleep App Mobile Backend

Mobile Backend

Transferència de dades del mòbil al Google Cloud

Sleep App Mobile Backend
Utilitzant l'IDE Android Studio i Maven es van crear els Endpoints, un conjunt de llibreries que es linken a l'aplicació mòbil Android i que permeten l'accés a una API desenvolupada per al propòsit d'SleepApp per accedir gràcies a Google App Engine als recursos compartits del Google Cloud, tals com DataStore, Compute Engine i Task Queues.
Gràcies a Android Studio, la programació ha estat relativament fàcil. Des de l'IDE (Integrated Development Environment) es poden veure els diferents mòduls a la vegada.

El Backend de les aplicacions mòbils es gestiona també des d'aquest IDE. Programat en Java caldrà compilar-lo per a generar les llibreries que es linkaran a la aplicació mòbil. En fer-ho estarem generant també el fitxer WAR i altres necessàries per al funcionament del Backend.

Cercar en l'Espai Web

Patrocinadors

    Espai disponible

Android Apps