Hewlett Packard

Indústria / Rol: Product Engineer, Indústria de gran consum

Remote Product Engineer
Abril 1998 - Maig 2000 (Sant Cugat del Vallès)

Hewlett Packard
Enginyer de producte pertanyent a Boise, Idaho (USA) ubicat a la planta de producció subcontracta d'Amersfoort, Holanda i de Metz, França. Implantació de nous processos de producció, test i audit. Seguiment dels defectes del producte durant l’ensamblatge, sol.lucionar-los juntament amb els tecnics de reparacions de linia i escalarció a l’equip d’enginyeria dels EUA. Comunicació amb l’equip local (nous tests, nous productes), amb el proveidor (valoració de costos de nous processos), amb qualitat (identificació de problemes al producte, al procés de producció, escalació i implantació de contramesures) i amb els enginyers i manager ubicats a Boise. Creació de reports. Mudança a França amb la relocalització de la fàbrica.

Cercar en l'Espai Web

Patrocinadors

    Espai disponible

Android Apps