Nov28

Aposta de la Generalitat de Catalunya

Divendres, 28 Novembre 2014 Escrit per Marc Farssac Busquets Categories Android, Mobile App, 2010 - 2015, Tecnología

Aplicacions mòbils una prioritat pel futur

Aposta de la Generalitat de Catalunya
El Novembre del 2014 va tenir lloc el BDigital Apps congres, organitzat per Barcelona digital, en el que en diferents conferències es va presentar l'estat de les tecnologies mòbils, projectes emprenedors i productes de grans empreses del sector.

Twitter va presentar la plataforma per al desenvolupament d'aplicacions mòbils de Twitter "Fabric" i explicar algunes de les característiques de "Crashlytics", un software integrat en les nostres Apps que ens permet documentar els errors inesperats en el cas de que finalitzin d'una manera inesperada.

Ens permet fer un seguiment del número de vegades, la data i el punt del còdi on s'ha pogut l'incident. En el cas de que la nostra App estigui obfuscada ens donarà el nom de la funció obfuscada i amb aquesta informació haurem de buscar la manera d'esbrinar què és el que està passant.

Al final de la presentació vaig parlar amb el software avocate de Twiter i interessar-me per les possibilitats de Digits, un software que també podem fer servir a les nostres aplicacions per tal de que els nostres usuaris puguin accedir als serveis d'una àrea reservada fent-ne la validació mitjançant un telèfon mòbil. Amb ell vaig parlar de la possibilitat d'utilitzar "Digits" des d'un entorn Web que si més no a la data de la presentació no estava prevista. Digits està pensat pels telèfons mòbils (i les Apps) i des de una pàgina Web haurem de seguir fent servir el sistema tradicional. A la data de la presentació no hi havia un servei Web que permetés validar un accés a través d'un telèfon mòbil. Digits no cobria aquest cas que probablement afegiria una variable adicional als accessos Web i que enlloc de simplificar-lo potser el complicaria.

La Vanguardia publica la entrevista a Marc Farssac en el seu article Twitter quiere volver a seducir a los desarrolladores de apps con Fabric feta durant el Congrés en la que vaig estar parlant amb una periodista de la Vanguardia.

Més noticies

Millor detecció de roncs

Millor detecció de roncs

Notificacions push d'Android a Android

Notificacions push d'Android a Android

Nova plataforma SnoreWare

Nova plataforma SnoreWare

Snore Partner: App per dos tipus d'usuaris

Snore Partner: App per dos tipus d'usuaris

Nova versió d'Snorek basada en SnoreWare

Nova versió d'Snorek basada en SnoreWare

Cercar en l'Espai Web

Android Apps