Marc Farssac Busquets

Marc Farssac Busquets

Enginyer amb mentalitat emprenedora a qui agrada enfrontar-se amb reptes tecnològics, adquirint els coneixements necessàris per a resoldre'ls. Innovador fent servir les darreres tecnologíes en R&D per a convertir oportunitats en solucions creatives i pioneres. Flexible, orientat a resultats sensible amb els costos i primant la qualitat. Tractor en condicions adverses.

Cercar en l'Espai Web

Android Apps